Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
zuli
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viazapachsiana zapachsiana
zuli
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromMissTake MissTake viazapachsiana zapachsiana
zuli
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viax-ray x-ray
zuli
Pragnął, aby wszystko było jak dawniej. Coś w środku mówiło mu jednak, że na dłuższą metę nic w życiu nie zostaje takie jak dawniej i że moment, w którym człowiek zaczyna sobie zdawać z tego sprawę, stanowi smutną granicę dorosłości, po jej przekroczeniu zaś zawsze czuje się odrobinę nieszczęśliwy.
— Żulczyk
Reposted fromawkwardx awkwardx viax-ray x-ray
zuli
1690 367a
Reposted fromkatsiu katsiu viaEineFragevonStil EineFragevonStil
3369 afb0
Reposted frombrumous brumous viatoniewszystko toniewszystko
2180 6500 500
zuli
8981 d29b
Reposted byraindropsadwokatdiablainto-blackofbitchesandbutterfliesmllevskrzacikeihwazzAdalbert67asylopathakyszBalladynapapermanczikaxxladymartinikentoquerann16unique-wmpszczola91inzynierimmatureoutofmyheadcristinaaantonieff
zuli
4963 f284
Reposted fromtfu tfu
zuli
zuli
7020 1338
Reposted byklijuLilaLolatimmoemycelinebaggo
zuli
7827 ef00 500
 2016 soup.io
Reposted fromBAM BAM viatoniewszystko toniewszystko
9485 4dea 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viatfu tfu
zuli
4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee viatoniewszystko toniewszystko
zuli
9322 17dc
Reposted fromoiv13 oiv13 viatoniewszystko toniewszystko
zuli
Chciałabyś usłyszeć, że miłość najważniejsza, ale ode mnie nie usłyszysz. Miłość nie jest najważniejsza. Ważniejsze jest szczęście. Jeśli miłość nie daje szczęścia, to kij z nią.
Reposted fromjoannem joannem viagwiazdeczka gwiazdeczka
zuli
2411 6efe 500
Reposted fromvandalize vandalize viatomczan tomczan
zuli
zuli
5311 9f9d 500
"zrób mi jakąś krzywdę"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl