Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8481 034c
Reposted frompollytipsy100 pollytipsy100 viahgn hgn
zuli
2506 dc63
Reposted fromzenibyja zenibyja viatoniewszystko toniewszystko
zuli
1732 247c 500
Reposted frommisiapa misiapa viatoniewszystko toniewszystko
0880 22c0
zuli
Jedno się układa to drugie się pierdoli
— Michał Juszczyk
Reposted fromreksi0 reksi0 viatoniewszystko toniewszystko
zuli
- Telefon Ci dzwoni, nie odbierzesz?
- Jak kocha to poczeka.
- A jak nie kocha?
- To po co odbierać?
— Z serii "Żelazna kobieca logika"
Reposted fromgeralt geralt viaSmerfMaruda SmerfMaruda
zuli
Samotnie mi.
Silna wola silną wolą. Wiosna wiosną.
Ale chciałbym się teraz przytulić. Bo grzejniki już zimne.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatoniewszystko toniewszystko
zuli
2897 6752
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viatoniewszystko toniewszystko
zuli
2820 0e54
Reposted fromkrzysk krzysk viatoniewszystko toniewszystko
zuli
Chciałbym Ci wszystko powiedzieć, ale mnie o nic nie pytasz..     
— K.
zuli
7440 5bad
Reposted fromNicinic Nicinic viatoniewszystko toniewszystko
zuli
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viatoniewszystko toniewszystko
zuli
Reposted fromQuarante-deux Quarante-deux viasober sober
zuli
Nie gryzę. A nawet jeśli to obiecuję, że będzie Ci się podobać.
Reposted fromadwen adwen viatoniewszystko toniewszystko
zuli
 Gdyby mi ktoś powiedział:
-Idź do parku
i siedź tam dwa lata,
a po dwóch latach
Ona przyjdzie na spacer z psem,
ale będziesz ją widział tylko przez minutkę...
To pobiegłbym do tego parku
i czekał dwa lata!
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromIriss Iriss viagwiazdeczka gwiazdeczka
zuli
Reposted fromExfeletes Exfeletes viahgn hgn
zuli
9263 528e 500
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viatoniewszystko toniewszystko
zuli

Przestań nakładać limity na własne życie. Możesz wszystko.

Reposted fromclerii clerii viatoniewszystko toniewszystko
zuli
Szczęście wśród inteligentnych osób to najrzadsza rzecz, jaką znam.
— Ernest Hemingway
zuli

Zaryzykuj wszystko, bo nie zyskasz niczego.

— Geoffrey de Charny
Reposted frominpassing inpassing viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl